Uitgeverij: welk type past bij uw boek?

Er zijn verschillende soorten boekenuitgevers. Voor het gemak verdelen we die in drie soorten: de traditionele uitgeverij, de faciliterende uitgeverij en self-publishingplatforms. Het verschilt per uitgeeftype met welke activiteiten de uitgever zich bezighoudt of juist niet. En natuurlijk zijn er ook verschillen per uitgever. Het is daarom belangrijk om van tevoren te checken wat een uitgever wel en niet voor u gaat doen: zo voorkomt u dat u wacht op rijen interviews terwijl de uitgever ervan uitgaat dat u uw publiciteit zelf wel regelt, bijvoorbeeld.

De traditionele uitgeverij

Het kenmerk van een traditionele uitgeverij is, dat deze investeert in een uitgave. De traditionele uitgeverij krijgt een manuscript aangeboden of geeft een auteur opdracht om een manuscript te schrijven over een specifiek onderwerp. Vervolgens vraagt hij een redacteur, opmaker en drukker om het boek te produceren. Voor de promotie van een boek maakt hij twee keer per jaar een ‘aanbiedingsfolder’, die hij naar alle boekhandels stuurt. Vaak gaat er ook een vertegenwoordiger naar de boekhandel of spreekt hij boekhandelaars tijdens een inkoopbeurs. Een traditionele uitgeverij bouwt zijn eigen ‘fonds’ op. Een fonds is de optelsom van alle uitgaven van een uitgeverij. In de meeste gevallen vormt die optelsom een logisch geheel: de uitgeverij specialiseert zich in een bepaald type of in een bepaalde smaak. Als u uw manuscript toestuurt aan een traditionele uitgeverij, zal deze in de eerste plaats kijken of het manuscript past binnen het fonds. Een afwijzing hoeft dus niets te zeggen over de kwaliteit van uw manuscript. Meer waarschijnlijk zegt het iets over de mate waarin het manuscript past binnen de smaak of specialisatie van de uitgever, het ‘fonds’ dus. Om het aantal afwijzingen niet onnodig te laten oplopen, is het daarom raadzaam om van tevoren een goede inschatting te maken van de mate waarin uw manuscript past binnen het fonds van een uitgeverij. Een tip hiervoor is: ga naar een grote bibliotheek en kijk op welke plank uw boek zou komen te staan. Analyseer welke uitgeverijen de boeken op deze plank hebben uitgegeven. Over het algemeen zijn dit er vier of vijf. Als u deze uitgeverijen benadert met uw manuscript, heeft u meer kans dat uw manuscript in het fonds van past.

De faciliterende uitgeverij

Het kenmerk van een faciliterende uitgeverij is, dat u als auteur aan het roer staat van uw eigen uitgave. U bepaalt zelf hoe de uitgave eruit komt te zien en hoe de marketing verloopt. De uitgever heeft hierbij een adviserende rol en helpt u bij het bepalen (of aanscherpen) van de doelgroep, het productieproces en de marketing en de distributie. Startpunt is de doelstelling of droom van de auteur. Daarna gaan de auteur en de uitgever samen op zoek naar de manier waarop die droom of doelstelling het beste kan worden bereikt. Voor een schrijver van een roman betekent dit, dat hij onder de aandacht wil komen van de lezers, pers en de boekhandel. Voor een ondernemer betekent dit, dat hij met zijn boek meer klanten wil aantrekken. In het eerste geval bedenkt de uitgever een bijzondere marketingcampagne. In het tweede geval komt er een workshop of app bij het boek, zodat de auteur rechtstreeks in contact komt met de lezer en hier ook andere producten, zoals trainingen en opleidingen, bij kan verkopen. In beide gevallen zorgt het boek voor meer naamsbekendheid en expertstatus voor de auteur. Meestal staat een boek niet op zichzelf, maar altijd ten dienste van de positionering van de auteur in de markt. Daarvoor is een intensievere samenwerking tussen auteur en uitgever nodig. Bij een faciliterend uitgeverij ontvangt de auteur meestal de omzet en doet de auteur ook de investeringen. De uitgever krijgt een vergoeding voor zijn diensten. Voor marketing en productie maken auteurs gebruik van de kennis en het netwerk van de uitgever, maar houden zelf de touwtjes in handen. De auteur bepaalt zelf wat er gebeurt, maar hoeft zich niet bezig te houden met de uitvoering, dit kan worden uitbesteed.

Self-publishingplatforms

Zoals de naam al zegt, zijn self-publishingplatforms met name geschikt voor auteurs die zelf hun boek willen uitgeven. Bij het zelf uitgeven van een boek regelt u als auteur zelf de inhoud, de opmaak en de promotie van uw boek. Er is een aantal self-publishingplatforms dat u hierbij technisch kan ondersteunen. Er zijn grote verschillen tussen het ene self-publishingplatform en het andere. De overeenkomst is, dat u bij alle platforms uw manuscript uploadt en dat het boek nadat er een bestelling is wordt geprint. Dit kan meestal al bij een oplage van één exemplaar. De auteur krijgt een deel van de opbrengst van het boek en de winst voor het self-publishingplatform zit versleuteld in de drukprijs van het boek.

2 antwoorden

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] doen. Hoe een uitgever met auteursrecht omgaat, verschilt per type uitgever. Ruwweg bestaan er drie verschillende typen uitgevers: traditionele uitgevers, faciliterende uitgevers en self publishing platforms. Een traditionele […]

  2. […] zijn verschillende soorten boekenuitgevers. Voor het gemak verdelen we die in drie soorten: traditionele uitgevers, faciliterende uitgevers en self-publishingplatforms. Het verschilt per uitgeeftype met welke […]

Reacties zijn gesloten.