Een uitgever benaderen? Zo dus niet

uitgever vinden

Je wilt een boek schrijven dat idealiter bij een uitgever uitgegeven gaat worden. Hoe pak je dat aan? Alle onderstaande adviezen gelden niet voor jou, want jij levert natuurlijk een Voortreffelijk Superduper Verkopend manuscript met Grote Waarde aan waar de uitgever onmiddellijk mee aan de slag wil. Het is zo’n juweel, nu al, dat ziet-ie meteen als hij of zij de eerste woorden leest. Dan roept hij zijn marketingmanager erbij en gebiedt dat het hele promotiebudget naar DIT meesterwerk moet.

Voor alle andere auteurs: negen voorbeelden van hoe je je manuscript beter NIET kunt opsturen naar een uitgever.

 

Over het manuscript

  1. Het manuscript opsturen zonder een begeleidende brief of email.

De kans dat jouw boek zo goed is dat er geen begeleidende email of brief bij hoeft, is ongeveer nul. Dus: leg uit waar het manuscript over gaat en waarom jij denkt dat dit boek bij deze uitgever thuis hoort. Verdiep je daarom ook in het uitgeefbeleid van deze uitgever.

  1. Het manuscript slordig aanleveren.

‘Slordig’ heeft vele vormen. Type- en spelfouten, een veel te klein of veel te groot lettertype, de regels pal op elkaar (regelafstand ‘enkel’), geen paginacijfers, geen verschil tussen koppen, subkoppen en broodtekst, geen heldere alinea indeling, zinnen die veel te lang zijn, lange en korte zinnen niet afwisselen, uitweidingen over bijzaken – het zijn allemaal vormen van ‘slordig.’

  1. Het manuscript al in boekvorm aanleveren.

Het kost niet zo veel, een manuscript op een boekformaat laten uitprinten en inbinden, het kan zelfs heel erg leuk zijn om dit te doen met de tekst die je geschreven hebt. Het is echter voor een Nederlandse uitgever raar om een Nederlands manuscript in boekvorm te ontvangen, dat geeft het signaal: ‘Dit werk heeft al een uitgever – hoezo dat ik dit nog moet beoordelen?’ Een digitaal manuscript of een stapel papier geeft een duidelijker signaal dat je openstaat voor veranderingen, verbeteringen, wijzigingen, dat je een auteur bent waarmee valt samen te werken.

  1. Het manuscript met WIJZIGINGEN BIJHOUDEN aanleveren: twee versies.

Niet doen. Beslis zelf welke versie je instuurt en ga er helemaal voor.

  1. De eerste versie van je manuscript opsturen.

Schrijf versie 1 en laat het een tijdje liggen. Ondertussen kun je natuurlijk alvast aan je volgende boek beginnen. Na een maand of misschien twee ga je versie 1 herschrijven. Haal er een schrijfcoach of een professionele boekredacteur bij om versie 2 echt stukken beter te maken dan versie 1. Misschien is het een goed idee om dit te herhalen, omdat je ook versie 2 nog niet helemaal goed genoeg vindt. Wees kritisch: Niet zo dat je stopt met schrijven, wel zo dat wat je opstuurt ook na een maand nog steeds een tekst is waar jij blij van wordt.

 

Over de begeleidende brief of email

  1. Iedereen is helemaal wild van mijn boek.

Ook al is het waar, dit zegt helemaal niets over de kwaliteit van je manuscript zoals de uitgever dat inschat. Tenzij je namen en rugnummers kan geven van bekende auteurs die daadwerkelijk een quote geven, dan voeg je die natuurlijk bij. Je familie en je vriendenkring zijn geen goede barometer voor het succes van je boek. Laat dit soort informatie alsjeblieft weg. Richt je informatie in plaats daarvan op hoe jouw boek naast een ander boek dat deze uitgever recent heeft uitgegeven past. Wat de overeenkomsten en wat de verschillen zijn, bijvoorbeeld.

  1. Een helderziende / God heeft me verteld dat dit een bestseller gaat worden.

Er zijn auteurs die hun manuscript met zo’n aanbeveling opsturen. En dan, na afwijzing ook nog even laten weten hoe teleurgesteld God of Jezus nu is. Ook al is dit voor jou de werkelijkheid, laat het weg uit je begeleidende brief, het voegt niets toe.

  1. Al mijn vrienden en familieleden gaan 10 exemplaren kopen voor al hun vrienden.

Dit is een soortgelijke bewering als nummer 1. Het zal je verbazen hoeveel mensen deze aanbeveling toevoegen. Geef je tijd en energie aan andere informatie.

  1. Ik ben niet beschikbaar voor promotie en ik zit niet op social media.

Laat dit weg, ook al is het waar. Ga in plaats daarvan nadenken over wat je wel wilt en kunt doen om de verkoop van je boek (vanaf het prille begin, terwijl het werk alleen nog maar een gedachte is in je hoofd) te stimuleren. Laat je informeren over social media promotie, en ga ermee experimenteren. Of probeer eens een lezing te regelen over jouw onderwerp in een wijkcentrum of met je buren bij je thuis. Je wilt dat je boek een warm welkom in de wereld krijgt? Werk dan zelf ook mee aan het verhogen van de temperatuur!

 

Wat dan wel?

Je zou kunnen overwegen om een boekproposal voor je boek te maken, dat vinden uitgevers over het algemeen fijn om te lezen. Deze uitgever in ieder geval.

 

Alles gedaan en toch een afwijzing? Het is niet zo dat uitgevers alle wijsheid in pacht hebben en dat zij altijd precies weten waar ze de markt mee kunnen bestormen. Iedere ervaren uitgever heeft ooit een bestseller ‘afgewezen.’ Dus geef de moed niet op. Investeer in de kwaliteit van je werk, neem een schrijfcoach en zakelijk auteurscoach in de arm, dan kunnen de zaken over een paar maanden een heel ander verloop hebben. Schrijf me als je nog vragen hebt.

 

Door de Flines – www.flindor.nl

Meer informatie onder de linkjes.

Illustratie van de auteur

Zonder redactie geen goed boek. Punt.

 

Mensen vragen mij wel eens: wat bepaalt nu de kwaliteit van een boek? De vormgeving van een boek is belangrijk en ook het manuscript doet er toe. En als uitgever vind ik natuurlijk dat de uitgever ook wel wat bijdraagt. Maar – als ik echt eerlijk ben – is er maar één antwoord op die vraag mogelijk: de kwaliteit van een boek wordt bepaald door de redacteur.

‘Wàt?’ denk je nu misschien als auteur ‘is het dan niet mijn geniale verhaal wat de kwaliteit bepaalt?’ ‘De briljante inhoud?’. Natuurlijk, de inhoud van een boek is belangrijk. Maar als die inhoud niet toegankelijk genoeg is – niet leesbaar genoeg – dan kan het verhaal of de inhoud nog zo briljant zijn, maar dan komt het niet over bij de lezer. En de leesbaarheid van een boek wordt bepaald door de redacteur. Een goede redacteur kan een matig manuscript optrekken naar een uitstekend boek. Andersom levert een uitstekend manuscript zonder goede redactie maar een zeer matig boek op. Als ik een manuscript beoordeel let ik eigenlijk maar op twee dingen: wat is de potentie van het manuscript? En in welke mate staat de auteur open voor redactie?

Mijn belangrijkste taak als uitgever is het koppelen van een auteur aan de juiste redacteur. Het ene manuscript vraagt om een betere structuur, het andere manuscript om meer ‘schwung’. Daarnaast speelt ook de klik tussen auteur en redacteur een belangrijke rol. Het laten sleutelen aan je manuscript is een intiem proces, het gaat toch om je ‘geesteskind’. Vaak is het voor de kwaliteit van een manuscript noodzakelijk dat een auteur afstand doet van ‘darlings’. Of hele delen moeten worden inkort of juist uitgebreid. Alleen een goede redacteur met een klik met de auteur krijgt dat voor elkaar.

De moed zakt mij dan ook regelmatig in de schoenen als een auteur meldt dat het manuscript bekeken is door ‘de buurvrouw die zo goed kan spellen’ of ‘de kennis die weleens een boek heeft uitgegeven’. Ik ben dan niet alleen tijd kwijt om de auteur te overtuigen om met een echte redacteur in zee te gaan, ook is de redacteur vaak tijd kwijt om alle – goedbedoelde – fouten te corrigeren. Want zoals niet iedereen die in een ziekenhuis rondloopt ook een dokter is, zo is niet iedereen die kan schrijven of spellen een redacteur. Redactie, beste mensen, is een vàk.

Als uitgever koppel ik dus altijd een auteur aan een geschikte redacteur. Bij traditionele uitgevers krijg je als auteur vaak een redacteur toegewezen (die ik als auteur dan altijd zou willen ontmoeten voordat ik het contract onderteken, maar dat terzijde). Mocht je in zee willen met een redacteur en heb je nog geen uitgever, aan deze kenmerken kun je vakvrouw (of man) herkennen:

A.De redacteur heeft een vakopleiding gedaan. Bijvoorbeeld de Opleiding voor uitgeverij, afstudeerrichting redactie. Of de schrijversacademie, opleiding redactie of

B.De redacteur heeft (meerdere) uitgevers als opdrachtgever of

C. De redacteur heeft meerdere (succesvolle) boeken geredigeerd.

 

Stella de Jager heeft 15 jaar als uitgever gewerkt voor grote uitgeefconcerns. Vier jaar geleden is zij haar eigen uitgeverij gestart www.s2uitgevers.nl met een innovatief uitgeefmodel. In dit uitgeefmodel investeert de auteur en ontvangt hij ook alle omzet. Dit vanuit de overtuiging dat steeds meer auteurs zelf de regie willen voeren over hun eigen (levens)werk.

 

index