Ik sponsor die Oostblokkers niet!

Dit is een uitspraak die ik regelmatig van uitgevers te horen krijg. Gevoelsmatig snap ik deze uitspraak. Nog niet zo lang geleden stond Nederland aan de top van grafisch Europa. In een tijdsbestek van 25 jaar zijn driekwart van de drukkerijen In Nederland verdwenen. In 1991 waren er nog 4.000 drukkerijen in Nederland, nu zijn dat er amper nog 1.000.  

Daar staat tegenover dat de grafische sector in de Baltische staten een stormachtige groei doormaakt. In Litouwen is de papierconsumptie van de drukkerijen in zestien jaar tijd verviervoudigd, in Letland verzesvoudigd en in Estland zelfs vertweeëndertigvoudigd. De drukpersen draaien er 24 per dag, 7 dagen in de week en 365 dagen per jaar, non-stop. Het zijn hypermoderne machineparken, die ook nog eens tegen de allerlaagste prijzen produceren. Ik ben gemiddeld per jaar een keer of 10 ter plaatse om het te kunnen zien, en ik blijf er enthousiast van worden.

Hoe dat kan? In de meerjarige begroting van de Europese Unie wordt ieder jaar voormiljarden euro’s ruimte gemaakt voor het bedrijfsleven in Oost-Europa. Die gloednieuwe, hypermoderne drukpers, die ervoor zorgt dat “die Oostblokkers” superieur zijn aan onze Nederlandse drukbedrijven, hebben we op die manier zelf gefinancierd. Dus alhoewel veel uitgevers het zich waarschijnlijk niet realiseren, sponseren wij “die Oostblokkers” dus al.  

Dat is natuurlijk zuur voor het Nederlandse Grafische bedrijf, maar er zitten ook voordelen aan. Nog niet lang geleden had iedere uitgeverij een eigen drukwerkinkoper. Vaak was dat iemand met een grafische opleiding die exact wist welk boek het beste op welke drukpers gedrukt moest worden. Zij hadden kennis van papiersoorten en bindwijzen. Zij kenden iedere drukker bij naam en toenaam en gingen op cruciale momenten vaak zelf naast de drukpers staan. Inmiddels hebben veel uitgevers dit specialisme wegbezuinigd. Daarvoor in de plaats zijn er nu zelfstandige drukwerkbegeleiders die bemiddelen tussen de drukkers in het buitenland en de Nederlandse opdrachtgever. Dat betekent dat de uitgever gebruik kan maken van een Nederlandse expert terwijl hij of zij toch kan drukken tegen een prijs die vaak 50% minder is dan van een Nederlandse producent.

Weet u waar uw uitgever uw boek laat drukken? Heeft u de indruk dat de productie van uw boek meer kost dan nodig is? Laat uw uitgever dan eens contact met ons opnemen. We denken graag met hem of haar mee.