Berichten

Een uitgever benaderen? Zo dus niet

uitgever vinden

Je wilt een boek schrijven dat idealiter bij een uitgever uitgegeven gaat worden. Hoe pak je dat aan? Alle onderstaande adviezen gelden niet voor jou, want jij levert natuurlijk een Voortreffelijk Superduper Verkopend manuscript met Grote Waarde aan waar de uitgever onmiddellijk mee aan de slag wil. Het is zo’n juweel, nu al, dat ziet-ie meteen als hij of zij de eerste woorden leest. Dan roept hij zijn marketingmanager erbij en gebiedt dat het hele promotiebudget naar DIT meesterwerk moet.

Voor alle andere auteurs: negen voorbeelden van hoe je je manuscript beter NIET kunt opsturen naar een uitgever.

 

Over het manuscript

  1. Het manuscript opsturen zonder een begeleidende brief of email.

De kans dat jouw boek zo goed is dat er geen begeleidende email of brief bij hoeft, is ongeveer nul. Dus: leg uit waar het manuscript over gaat en waarom jij denkt dat dit boek bij deze uitgever thuis hoort. Verdiep je daarom ook in het uitgeefbeleid van deze uitgever.

  1. Het manuscript slordig aanleveren.

‘Slordig’ heeft vele vormen. Type- en spelfouten, een veel te klein of veel te groot lettertype, de regels pal op elkaar (regelafstand ‘enkel’), geen paginacijfers, geen verschil tussen koppen, subkoppen en broodtekst, geen heldere alinea indeling, zinnen die veel te lang zijn, lange en korte zinnen niet afwisselen, uitweidingen over bijzaken – het zijn allemaal vormen van ‘slordig.’

  1. Het manuscript al in boekvorm aanleveren.

Het kost niet zo veel, een manuscript op een boekformaat laten uitprinten en inbinden, het kan zelfs heel erg leuk zijn om dit te doen met de tekst die je geschreven hebt. Het is echter voor een Nederlandse uitgever raar om een Nederlands manuscript in boekvorm te ontvangen, dat geeft het signaal: ‘Dit werk heeft al een uitgever – hoezo dat ik dit nog moet beoordelen?’ Een digitaal manuscript of een stapel papier geeft een duidelijker signaal dat je openstaat voor veranderingen, verbeteringen, wijzigingen, dat je een auteur bent waarmee valt samen te werken.

  1. Het manuscript met WIJZIGINGEN BIJHOUDEN aanleveren: twee versies.

Niet doen. Beslis zelf welke versie je instuurt en ga er helemaal voor.

  1. De eerste versie van je manuscript opsturen.

Schrijf versie 1 en laat het een tijdje liggen. Ondertussen kun je natuurlijk alvast aan je volgende boek beginnen. Na een maand of misschien twee ga je versie 1 herschrijven. Haal er een schrijfcoach of een professionele boekredacteur bij om versie 2 echt stukken beter te maken dan versie 1. Misschien is het een goed idee om dit te herhalen, omdat je ook versie 2 nog niet helemaal goed genoeg vindt. Wees kritisch: Niet zo dat je stopt met schrijven, wel zo dat wat je opstuurt ook na een maand nog steeds een tekst is waar jij blij van wordt.

 

Over de begeleidende brief of email

  1. Iedereen is helemaal wild van mijn boek.

Ook al is het waar, dit zegt helemaal niets over de kwaliteit van je manuscript zoals de uitgever dat inschat. Tenzij je namen en rugnummers kan geven van bekende auteurs die daadwerkelijk een quote geven, dan voeg je die natuurlijk bij. Je familie en je vriendenkring zijn geen goede barometer voor het succes van je boek. Laat dit soort informatie alsjeblieft weg. Richt je informatie in plaats daarvan op hoe jouw boek naast een ander boek dat deze uitgever recent heeft uitgegeven past. Wat de overeenkomsten en wat de verschillen zijn, bijvoorbeeld.

  1. Een helderziende / God heeft me verteld dat dit een bestseller gaat worden.

Er zijn auteurs die hun manuscript met zo’n aanbeveling opsturen. En dan, na afwijzing ook nog even laten weten hoe teleurgesteld God of Jezus nu is. Ook al is dit voor jou de werkelijkheid, laat het weg uit je begeleidende brief, het voegt niets toe.

  1. Al mijn vrienden en familieleden gaan 10 exemplaren kopen voor al hun vrienden.

Dit is een soortgelijke bewering als nummer 1. Het zal je verbazen hoeveel mensen deze aanbeveling toevoegen. Geef je tijd en energie aan andere informatie.

  1. Ik ben niet beschikbaar voor promotie en ik zit niet op social media.

Laat dit weg, ook al is het waar. Ga in plaats daarvan nadenken over wat je wel wilt en kunt doen om de verkoop van je boek (vanaf het prille begin, terwijl het werk alleen nog maar een gedachte is in je hoofd) te stimuleren. Laat je informeren over social media promotie, en ga ermee experimenteren. Of probeer eens een lezing te regelen over jouw onderwerp in een wijkcentrum of met je buren bij je thuis. Je wilt dat je boek een warm welkom in de wereld krijgt? Werk dan zelf ook mee aan het verhogen van de temperatuur!

 

Wat dan wel?

Je zou kunnen overwegen om een boekproposal voor je boek te maken, dat vinden uitgevers over het algemeen fijn om te lezen. Deze uitgever in ieder geval.

 

Alles gedaan en toch een afwijzing? Het is niet zo dat uitgevers alle wijsheid in pacht hebben en dat zij altijd precies weten waar ze de markt mee kunnen bestormen. Iedere ervaren uitgever heeft ooit een bestseller ‘afgewezen.’ Dus geef de moed niet op. Investeer in de kwaliteit van je werk, neem een schrijfcoach en zakelijk auteurscoach in de arm, dan kunnen de zaken over een paar maanden een heel ander verloop hebben. Schrijf me als je nog vragen hebt.

 

Door de Flines – www.flindor.nl

Meer informatie onder de linkjes.

Illustratie van de auteur

Wat doet een uitgever?

Wat een uitgever precies doet, verschilt per sector. Ruwweg zijn uitgevers te verdelen in krantenuitgevers, tijdschriftuitgevers, boekenuitgevers, educatieve uitgevers en wetenschappelijke uitgevers. In dit blog gaan wij in op de rol van boekenuitgevers.

Er zijn verschillende soorten boekenuitgevers. Voor het gemak verdelen we die in drie soorten: traditionele uitgevers, faciliterende uitgevers en self-publishingplatforms. Het verschilt per uitgeeftype met welke activiteiten de uitgever zich bezighoudt of juist niet. En natuurlijk zijn er ook verschillen per uitgever. Het is daarom belangrijk om vantevoren te weten wat een uitgever wel en niet voor u gaat doen: zo voorkomt u dat u wacht op rijen interviews terwijl de uitgever ervan uitgaat dat u uw publiciteit zelf wel regelt, bijvoorbeeld. Hieronder vind u een beschrijving van alle activiteiten die nodig zijn voor het op de markt brengen van een boek. U kunt dit gebruiken als checklist om te ontdekken wat uw uitgever voor u gaat doen en wat u zelf moet regelen.

 

Het uitgeefplan In deze fase kijkt de uitgever naar de doelgroep en haar behoefte. In overleg met de auteur past de uitgever het manuscript eventueel aan de behoefte van de doelgroep. Ook bepaalt hij of hij – op basis van de behoefte van de doelgroep – het boek in zwart-wit uitbrengt of in full colour, of het een luxueuze uitgave wordt of juist zo goedkoop mogelijk. Ook kan het zijn dat hij kiest voor een e-book of andere digitale component.
Illustraties, foto’s en afbeeldingen De uitgever bepaalt of er illustraties bij het boek komen, of de auteur deze aanlevert of dat er speciaal illustraties worden gemaakt of aangekocht. Dit kan ook gelden voor de illustraties op het omslag.
Redactie De redactie is een van de belangrijkste fases in het uitgeefproces en wordt door auteurs vaak ondergewaardeerd. Geen enkel boek – ook niet succesvolle romans – wordt uitgebracht zonder dat een redacteur kritisch heeft gekeken naar de opbouw van het verhaal, indeling, zinsopbouw en woordkeus. Dit is noodzakelijk, omdat de auteur (omdat hij zo vaak naar een tekst heeft gekeken) een ‘blindheid’ voor zijn eigen tekst heeft ontwikkeld en vasthoudt aan zijn stokpaardjes. Een goede redacteur daagt een auteur uit om het beste uit zijn boek te halen, ook als hij daarvoor een aantal van zijn ‘darlings’ moet opofferen. Ook zorgt de redacteur voor de aansluiting met de lezer en bewaakt hij of zij het onderscheidend vermogen ten opzichte van concurrerende titels. De redactie van een boek maakt het verschil tussen een professioneel uitgegeven boek en een hobbyproject.
Correctie In deze slag worden taalfouten uit het manuscript gehaald. Niet te verwarren met de redactie, al wordt deze slag soms door een redacteur uitgevoerd en soms door een corrector.
Opmaak omslag Het omslag laat de uitgever door een vormgever ontwerpen zodra het redactiewerk gedaan is. Dit betreft de voor- en de achterkant van een boek. In deze fase wordt ook de achterflap geschreven, meestal door de redacteur.
Opmaak binnenwerk In deze fase wordt het binnenwerk opgemaakt. Bij tekstboeken maakt de vormgever vaak een stramien, waarin hij de tekst laat ‘inlopen’. Bij boeken waarvan de vorm heel belangrijk is, zal de vormgever aan iedere pagina of aan meer pagina’s aandacht moeten besteden. Soms is de vormgever van het binnenwerk dezelfde vormgever als van het omslag, maar dit is niet noodzakelijk.
Eerste, tweede en volgende proeven Zodra de vormgever de opmaak af heeft, stuurt hij een eerste proef van het opgemaakte boek. In de meeste gevallen kijken de auteur en corrector hier kritisch naar. Zij zullen controleren of er geen vreemde afbrekingen zijn, of er nergens losse regels zwerven en of de afbeeldingen op de juiste plek staan. Meestal kijkt alleen de corrector nog, of op de volgende proeven de correcties van de eerste proef goed zijn doorgevoerd. Over het algemeen zijn twee correctierondes voldoende voor een boek. Is het boek heel complex qua opmaak – denk aan een bijzondere vormgeving, veel tabellen of afbeeldingen – dan kunnen meer proeven nodig zijn.
Drukken Nadat er een goedgekeurde laatste proef ligt, kan het boek worden gedrukt. De specificaties – en dus ook de kosten – verschillen per boek. Zo kan een boek in zwart-wit gedrukt worden of in kleur, gebonden of in paperback. Belangrijk voor de kostprijs is de oplage: hoe hoger de oplage, hoe lager de productiekosten per stuk.
Printing on Demand (POD) Printing on Demand (POD) is een alternatief voor het laten drukken van een boek. De laatste jaren zijn de mogelijkheden van POD enorm toegenomen. Bij POD wordt het boek niet gedrukt, maar pas geprint als er vraag naar is. Het voordeel van POD is, dat er geen voorraad is en er dus ook niet vooraf geïnvesteerd hoeft te worden. Het nadeel is, dat de kosten per exemplaar hoger zijn en de winst per exemplaar dus lager.
ISBN Een ISBN is een uniek nummer waarmee iedereen (met name de boekhandel) een titel kan traceren en bestellen. Voor iedere titel kunt u een ISBN aanvragen bij Bureau ISBN. De kosten hiervan bedragen iets meer dan € 9.
Commissariaat voor de Media In Nederland geldt de Wet op de vaste boekenprijs. Dit betekent dat de uitgever de prijs van het boek bepaalt en dat alle verkopers het boek voor diezelfde prijs moeten verkopen. Een boekhandel mag dus niet zomaar een eigen prijs bepalen of een korting aanbieden. Om dit te waarborgen, moeten boek en verkoopprijs worden aangemeld bij het Commissariaat voor de Media.
Free publicity Voor de verkoop van een boek is het belangrijk dat relevante tijdschriften, kranten en andere media er aandacht aan schenken. Omdat veel media een lange productietijd hebben, is het handig om dit proces ruim voor aanvang van de publicatiedatum van het boek in gang te zetten. Bij voorkeur gebeurt dit door iemand die veel journalisten kent en daarop invloed kan uitoefenen.
Marketing Naast free publicity zijn ook andere marketingacties mogelijk. Denk aan social media en acties in de boekhandel.
Distributie Om gekocht te kunnen worden, moet een boek beschikbaar zijn. In Centraal Boekhuis worden boeken opgeslagen en uitgeleverd aan alle boekhandels in Nederland, inclusief www.bol.com en www.managementboek.nl.
Boekhandel De boekhandel bestelt een boek bij het Centraal Boekhuis. De boekhandel vraagt een marge van tussen de 40 en 50 procent van de verkoopprijs van een boek.
Investeringen en vergoedingen Zonder investering kan een boek niet worden geproduceerd. De verkoop van een boek levert omzet op en na aftrek van alle kosten blijft er winst over. Per uitgeefsoort zijn er verschillende modellen: in het ene model investeert de uitgever en in het andere model de auteur. In het ene model krijgt de uitgever de omzet, in het andere model de auteur.
Auteursrecht Wettelijk gezien liggen alle rechten bij de maker van het werk. Om het boek te mogen uitgeven, moeten hier afspraken over worden gemaakt. De manier waarop dat gebeurt, verschilt per uitgeeftype en per uitgever.

 

Testen