Zonder redactie geen goed boek. Punt.

 

Mensen vragen mij wel eens: wat bepaalt nu de kwaliteit van een boek? De vormgeving van een boek is belangrijk en ook het manuscript doet er toe. En als uitgever vind ik natuurlijk dat de uitgever ook wel wat bijdraagt. Maar – als ik echt eerlijk ben – is er maar één antwoord op die vraag mogelijk: de kwaliteit van een boek wordt bepaald door de redacteur.

‘Wàt?’ denk je nu misschien als auteur ‘is het dan niet mijn geniale verhaal wat de kwaliteit bepaalt?’ ‘De briljante inhoud?’. Natuurlijk, de inhoud van een boek is belangrijk. Maar als die inhoud niet toegankelijk genoeg is – niet leesbaar genoeg – dan kan het verhaal of de inhoud nog zo briljant zijn, maar dan komt het niet over bij de lezer. En de leesbaarheid van een boek wordt bepaald door de redacteur. Een goede redacteur kan een matig manuscript optrekken naar een uitstekend boek. Andersom levert een uitstekend manuscript zonder goede redactie maar een zeer matig boek op. Als ik een manuscript beoordeel let ik eigenlijk maar op twee dingen: wat is de potentie van het manuscript? En in welke mate staat de auteur open voor redactie?

Mijn belangrijkste taak als uitgever is het koppelen van een auteur aan de juiste redacteur. Het ene manuscript vraagt om een betere structuur, het andere manuscript om meer ‘schwung’. Daarnaast speelt ook de klik tussen auteur en redacteur een belangrijke rol. Het laten sleutelen aan je manuscript is een intiem proces, het gaat toch om je ‘geesteskind’. Vaak is het voor de kwaliteit van een manuscript noodzakelijk dat een auteur afstand doet van ‘darlings’. Of hele delen moeten worden inkort of juist uitgebreid. Alleen een goede redacteur met een klik met de auteur krijgt dat voor elkaar.

De moed zakt mij dan ook regelmatig in de schoenen als een auteur meldt dat het manuscript bekeken is door ‘de buurvrouw die zo goed kan spellen’ of ‘de kennis die weleens een boek heeft uitgegeven’. Ik ben dan niet alleen tijd kwijt om de auteur te overtuigen om met een echte redacteur in zee te gaan, ook is de redacteur vaak tijd kwijt om alle – goedbedoelde – fouten te corrigeren. Want zoals niet iedereen die in een ziekenhuis rondloopt ook een dokter is, zo is niet iedereen die kan schrijven of spellen een redacteur. Redactie, beste mensen, is een vàk.

Als uitgever koppel ik dus altijd een auteur aan een geschikte redacteur. Bij traditionele uitgevers krijg je als auteur vaak een redacteur toegewezen (die ik als auteur dan altijd zou willen ontmoeten voordat ik het contract onderteken, maar dat terzijde). Mocht je in zee willen met een redacteur en heb je nog geen uitgever, aan deze kenmerken kun je vakvrouw (of man) herkennen:

A.De redacteur heeft een vakopleiding gedaan. Bijvoorbeeld de Opleiding voor uitgeverij, afstudeerrichting redactie. Of de schrijversacademie, opleiding redactie of

B.De redacteur heeft (meerdere) uitgevers als opdrachtgever of

C. De redacteur heeft meerdere (succesvolle) boeken geredigeerd.

 

Stella de Jager heeft 15 jaar als uitgever gewerkt voor grote uitgeefconcerns. Vier jaar geleden is zij haar eigen uitgeverij gestart www.s2uitgevers.nl met een innovatief uitgeefmodel. In dit uitgeefmodel investeert de auteur en ontvangt hij ook alle omzet. Dit vanuit de overtuiging dat steeds meer auteurs zelf de regie willen voeren over hun eigen (levens)werk.

 

index